1. ผู้รับเหมาก่อสร้า

2. โฟร์แมน
    • เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง โยธา
    • มีประสบการณ์ทางด้านควบคุมงานอาคารที่พักอาศัยอย่างน้อย 3 ปี
    • ซื่อสัตย์ ขยัน ละเอียดรอบคอบ ไหวพริบดี รับผิดชอบงาน

3. พนักงานขาย
    • เพศหญิง วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
    • มีประสบการณ์ทางด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
    • มีใจรักงานบริการ / มีบุคลิกภาพที่ดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจา
    • ซื่อสัตย์ ขยัน มีความรับผิดชอบสูง